Kurs INF.03 – Iwaniska (Ujazd)

Informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” biorą właśnie udział w realizacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego INF.03 „Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych”. Zajęcia te realizowane są w miejscowości Ujazd (województwo świętokrzyskie).

Uczestnicy są właśnie w trakcie realizacji czwartego modułu pod tytułem „Projektowanie i administrowanie bazami danych”. Wcześniejsze moduły, które zostały już w pełni zrealizowane przez grupę obejmowały takie zagadnienia jak BHP, podstawy informatyki czy też organizacja pracy małych zespołów.

Przypominamy, iż kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym, a uzyskanie pozytywnego wyniku w egzaminie będzie wiązało się z otrzymaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/nowe-kwalifikacje-nowe-mozliwosci/