Kurs INF.04 – Opatów

Informujemy, że kolejni uczestnicy projektu „Nowe kwalifikacje – nowe możliwości” biorą właśnie udział w realizacji kwalifikacyjnego kursu zawodowego INF.04 „Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji”. Zajęcia te realizowane są w miejscowości Opatów (województwo świętokrzyskie).

Uczestnicy są właśnie w trakcie realizacji piątego modułu pod tytułem „Programowanie aplikacji desktopowych”. Wcześniejsze moduły, które zostały już w pełni zrealizowane przez grupę obejmowały takie zagadnienia jak BHP, podstawy informatyki, projektowanie oprogramowania czy też programowanie obiektowe.

Przypominamy, iż kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym, a uzyskanie pozytywnego wyniku w egzaminie będzie wiązało się z otrzymaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/nowe-kwalifikacje-nowe-mozliwosci/