KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Przedstawiamy programy oferowanych kwalifikacyjnych kursów zawodowych, realizowanych w ramach projektu „Moje kwalifikacje – mój sukces”.

 

INF.04 PROJEKTOWANIE, PROGRAMOWANIE I TESTOWANIE APLIKACJI

Zakres:

 • BHP (10h)
 • Podstawy informatyki (20h)
 • Projektowanie oprogramowania (49h)
 • Programowanie obiektowe (98h)
 • Programowanie aplikacji desktopowych (79h)
 • Programowanie aplikacji mobilnych (98h)
 • Programowanie aplikacji zaawansowanych webowych (98h)
 • Testowanie i dokumentowanie Aplikacji (39h)
 • Język obcy zawodowy (39h)
 • Kompetencje personalne i społeczne (10h)
 • Organizacja pracy małych zespołów (10h)

550 godz. kursu w formie 69 spotkań (w tym 67 spotkań po 8 godzin i 2 spotkania po 7 godzin)

INF.02 ADMINISTRACJA I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I LOKALNYCH SIECI KOMPUTEROWYCH

Zakres:

 • BHP (20h)
 • Podstawy informatyki (20h)
 • Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy (78h)
 • Eksploatacja urządzeń peryferyjnych (30h)
 • Naprawa urządzeń techniki komputerowej (78h)
 • Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej (98h)
 • Eksploatacja urządzeń sieciowych (30h)
 • Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi (117h)
 • Język obcy zawodowy (20h)
 • Kompetencje personalne i społeczne (5h)
 • Organizacja pracy małych zespołów (4h)

500 godz. kursu w formie 3 spotkań (w tym 59 spotkań po 8 godzin i 4 spotkania po 7 godzin)

INF.03 TWORZENIE I ADMINISTROWANIE STRONAMI I APLIKACJAMI INTERNETOWYMI ORAZ BAZAMI DANYCH.

Zakres:

 • BHP (20h)
 • Podstawy informatyki (20h)
 • Projekt. stron internetowych (60h)
 • Projektowanie i administrowanie bazami danych (100h)
 • Programowanie aplikacji internetowych (140h)
 • Język obcy zawodowy (20h)
 • Kompetencje personalne i społeczne (10h)
 • Organizowanie pracy małych zespołów (10h)

380 godz. kursu w formie 48 spotkań (w tym 44 spotkania po 8 godzin i 4 spotkania po 7 godzin)

Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie „Moje kwalifikacje – mój sukces”.

Zapraszamy do udziału w projekcie!