Mamy już 5 grup w projekcie!

Z wielką radością informujemy, że w danym momencie w projekcie „Moje kwalifikacje – mój sukces” bierze udział już aż pięć grup. Trzy grupy realizują kwalifikacyjny kurs zawodowy INF.04 „Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji”, a dwie grupy INF.03 „Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych”.

Przypominamy, iż kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji. Ponadto opracowywane są harmonogramy dla ostatniej grupy kursu INF.04 oraz grupy z kwalifikacji INF.02, której tematyka to „Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych”.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/dzialalnosc/projekty/moje-kwalifikacje-moj-sukces/