MŁODZI Z POWEREM: KOLEJNE GRUPY ROZPOCZYNAJĄ ZAJĘCIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Z radością informujemy, że od 04.08.2020r. rozpoczyna się realizacja spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym dla kolejnych Uczestników Projektu „Młodzi z POWERem”. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym zajmują 8 godzin. 

 

Do udziału w projekcie zapraszamy jeżeli jesteś osobą w wieku 18-29 lat, nie uczestniczysz w kształceniu i szkoleniu, mieszkasz na obszarze woj. mazowieckiego (podregion ostrołęcki tj. powiaty: m. Ostrołęka, ostrołęcki, ostrowski, makowski, przasnyski, wyszkowski), jesteś bierny zawodowo, bezrobotny niezarejestrowany, masz niskie kwalifikacje – zgłoś koniecznie swój udział w projekcie.

Korzyści dla uczestników projektu to bezpłatne szkolenia zawodowe, stypendium szkoleniowe oraz stażowe, zwrot kosztów dojazdu, egzaminy zawodowe, materiały dydaktyczne, catering, 3-miesięczne staże zawodowe.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:
ul. Parkowa 6
07-410 Ostrołęka

tel.: 601-380-573
Biura są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres:
mlodzizpowerem@humaneo.pl

 

Szczegółowe informacje na temat projekty znajdziesz na stronie „Młodzi z POWERem”.

Projekt „Młodzi z POWERem” realizowany przez Stowarzyszenie Humaneo w okresie od 01.04.2019 r. – 31.05.2020 r.