MŁODZI Z POWEREM: KOLEJNE STAŻE ZAWODOWE

Z zadowoleniem zawiadamiamy, iż w styczniu 2020 roku kolejni Uczestnicy Projektu „Młodzi z POWERem” rozpoczęli realizację staży zawodowych. Życzymy powodzenia! 

 

Projekt adresowany jest dla osób w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzieży NEET zamieszkujących NA obszarze woj. mazowieckiego podregion ostrołęcki tj. powiaty: m. Ostrołęka, ostrołęcki, ostrowski, makowski, przasnyski, wyszkowski. Uczestnikami projektu są osoby, które dotychczas były bierne zawodowo i posiadały niskie kwalifikacje.

Szczegółowe informacje na temat projekty znajdziesz na stronie „Młodzi z POWERem”.

 

Projekt „Młodzi z POWERem” realizowany przez Stowarzyszenie Humaneo w okresie od 01.04.2019 r. – 31.05.2020 r.