„Młodzi z POWEREM”: Ruszyły zajęcia z doradcą

Informujemy, że w dniu 24.06.2019 roku ruszyły zajęcia z doradcą zawodowym dla II grupy Uczestników projektu „Młodzi z POWERem”. Uczestnikami projektu są osoby w wieku od 18 do 29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Projekt skierowany jest do mieszkańców woj. mazowieckiego.

 

Realizację pomocy w ramach projektu rozpoczęto od identyfikacji potrzeb uczestników. Ważnym krokiem była diagnoza możliwości uczestników, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika projektu w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego oraz indywidualne wsparcie psychologiczno-motywacyjne.

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym zajmują 8 godzin. Uczestnicy projektu mogą także skorzystać ze wstępnych konsultacji z psychologiem (2 godziny) oraz indywidualnych konsultacji (4 godziny).

W ramach projektu realizowane jest także grupowe doradztwo zawodowe w formie warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy.

Jeżeli jesteś bierny zawodowo, bezrobotny niezarejestrowany, masz niskie kwalifikacje i mieszkasz w woj. mazowieckim koniecznie zgłoś swój udział w projekcie „Młodzi z POWERem”.

 

Projekt „Młodzi z POWERem” realizowany przez Stowarzyszenie Humaneo (Lider) wraz z Tag-Consulting Marta Maciejak-Tomczyk (Partner) w okresie od 01.04.2019 r. – 31.05.2020 r.