MŁODZI Z POWEREM: WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY – CZAS START!

Już jutro (4. września) kolejne grupy Uczestników projektu „Młodzi z POWER-em” rozpoczynają grupowe doradztwo zawodowe w formie warsztatów z aktywnego poszukiwania pracy. Przed Uczestnikami 32 godziny praktycznych zajęć, których celem jest nabycie umiejętności w zakresie sprawnego poruszania się po rynku pracy.

 

Inne formy wsparcia udzielane Uczestnikom tego projektu to:

  • Identyfikacja potrzeb uczestnika projektu z utworzeniem IPD
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia, zmiany kwalifikacji
  • Staż zawodowy

Do pozostałych korzyści dla uczestników projektu „Młodzi z POWER-em” należy zaliczyć  bezpłatne szkolenia zawodowe, stypendium szkoleniowe oraz stażowe, zwrot kosztów dojazdu, egzaminy zawodowe, materiały dydaktyczne, catering, 3-miesięczne staże zawodowe.

Projekt adresowany jest dla osób:

  • w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzieży NEET
  • zamieszkujących zg. z KC na obszarze woj. mazowieckiego podregion ostrołęcki tj. powiaty: m.Ostrołęka, ostrołęcki, ostrowski, makowski, przasnyski, wyszkowski,
  • biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych,
  • o niskich kwalifikacjach,
  • zamieszkujących miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Ostrołękę i Ostrów Mazowiecki oraz osób zamieszkujących obszary objęte Lokalnymi Programami Rewitalizacji na obszarze realizacji projektu.

Jeżeli uważasz, że projekt „Młodzi z POWER-em” to szansa także dla Ciebie zgłoś swój udział!

Osobiście w biurach projektu:
ul. Parkowa 6
07-410 Ostrołęka

tel.: 601-380-573
Biura są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

W formie elektronicznej na adres:
mlodzizpowerem@humaneo.pl

Szczegółowe informacje na temat projekty znajdziesz na stronie „Młodzi z POWERem”.

Projekt „Młodzi z POWERem” realizowany przez Stowarzyszenie Humaneo w okresie od 01.04.2019 r. – 31.05.2020 r.