MŁODZIEŻ GOTOWA DO ZMIANY: OSTATNIA GRUPA UCZESTNIKÓW ROZPOCZYNA UDZIAŁ W PROJEKCIE!

Ostatnia grupa Uczestników przystąpiła do projektu „Młodzież gotowa do zmiany”. Przed Uczestnikami zajęcia z pośrednikami pracy oraz coachem. Ich zadaniem jest przygotowanie Uczestników do wkroczenia na rynek pracy.

 

Wśród omawianego z Uczestnikami zakresu tematycznego znajdują się następujące zagadnienia:

  • Wychowanie dzieci czy praca.
  • Budowanie planu rozwojowego.
  • Pokonywanie barier i obaw zawodowych.
  • Godzenie ról społecznych i zawodowych.
  • Motywacja wewnętrzna do pracy.

Mamy nadzieję, że wiedza dobyta na zajęciach pomoże im znaleźć zatrudnienie i pozwoli pewnie poruszać się na rynku pracy.

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie „Młodzież gotowa do zmiany”.