Młodzież gotowa do zmiany: rozpoczęliśmy indywidualne poradnictwo zawodowe

W dniu 29. kwietnia 2019 roku rozpoczęły się spotkania indywidualne z doradcą zawodowym dla 2 grupy uczestników projektu „Młodzież gotowa do zmiany”. W realizowanym na terenie województwa lubuskiego projekcie biorą udział osoby w wieku od 15 do 29 lat bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu. Uczestnicy spełnili wszystkie warunki określone w projekcie.

 

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia wśród osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubuskiego, w tym miast: Międzyrzec, Nowa Sól, Słubice, Świebodzin, Żagań, Żary.

W ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego omawiane są poniższe zagadnienia:

  • wychowywanie dzieci czy praca,

  • budowanie planu rozwojowego,

  • pokonywanie barier i obaw zawodowych,

  • godzenie ról społecznych i zawodowych

  • motywacja wewnętrzna do pracy.

Uczestnikom projektu „Młodzież gotowa do zmiany” zapewniamy bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych; poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe; 3-miesięczne staże; ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego; stypendium szkoleniowe i stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

 

Jeżeli chcesz wziąć udział w projekcie „Młodzież gotowa do zmiany” zgłoś się do 31.07.2019 r.

 

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
ul. Batorego 118 A
65-735 Zielona Góra

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Poniżej podajemy dane kontaktowe do koordynatora, który udziela informacji na temat projektu:

tel.: 603 722 392
e-mail: mgdz@humaneo.pl

 

Projekt „Młodzież gotowa do zmiany” (POWR.01.02.01-08-0030/18), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.