Młodzież gotowa do zmiany: Ruszyły pierwsze szkolenia!

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy szkolenie dla pierwszej grupy projektu „Młodzież gotowa do zmiany” pn. „Kasjer – sprzedawca”. Szkolenie obejmuje szereg zagadnień przygotowujących do pracy w zawodzie. Zajęcia potrwają do 22. maja 2019. Szkolenie obejmuje 120 godzin.

 

Program szkolenia „Kasjer – sprzedawca” obejmuje następujące zagadnienia:

 • przepisy dotyczące uprawnień klienta z tytułu gwarancji i rękojmi, prawa pracy, bhp, przeciwpożarowe, ochrony środowiska i sanitarno – epidemiologiczne,
 • gospodarka magazynowa i fakturowanie,
 • racjonalne wykorzystywanie powierzchni sklepu, przyjmowanie, przygotowywanie, eksponowanie i przechowywanie towarów,
 • dbanie o estetykę sklepu,
 • przewidywanie wielkości sprzedaży oraz rotacji w celu ustalenia zapotrzebowania na towary,
 • dokonywanie inwentaryzacji towarów i obliczanie różnic inwentaryzacyjnych,
 • nawiązywanie kontaktów z klientem i umiejętność prowadzenia właściwej rozmowy sprzedażowej,
 • stosowanie nowoczesnych i specjalnych formy sprzedaży,
 • inkasowanie należności i odprowadzanie utargów,
 • obliczanie ceny, marży, podatku od towarów i usług,
 • wystawianie dokumentów związanych z obrotem towarowym,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży,
 • obsługa urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego w nowoczesnych sklepach (m.in.: terminali płatniczych, kas fiskalnych),
 • obsługa komputera i korzystanie z programów użytkowych,
 • etyka i kultura zawodu.

Zapraszamy osoby w wieku od 15 do 29 lat bezrobotne, mieszkające na terenie woj. lubuskiego o niskich kwalifikacjach, niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu do skorzystania z bezpłatnych form aktywizacji zawodowej! Zgłoszenia przyjmujemy do 31.07.2019 r.

 

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
ul. Batorego 118 A
65-735 Zielona Góra

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Poniżej podajemy dane kontaktowe do koordynatora, który udziela informacji na temat projektu:

tel.: 603 722 392
e-mail: mgdz@humaneo.pl

 

Projekt „Młodzież gotowa do zmiany” (POWR.01.02.01-08-0030/18), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.