MŁODZIEŻ GOTOWA DO ZMIANY: WSPIERAMY ROZWÓJ MIESZKAŃCÓW WOJ. LUBUSKIEGO

Realizowany na terenie woj. lubuskiego projektu „Młodzież gotowa do zmiany” skierowany jest do osób w wieku 15 -29 lat. Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz mieszkają na terenie województwa lubuskiego. By wziąć udział w projekcie należy spełnić wszystkie warunki.

 

Uczestnicy w ramach projektu biorą udział w licznych formach wsparcia. Jedną z kluczowych from jest pośrednictwo pracy. W jego ramach Uczestnicy projektu wraz z pośrednikiem pracy prowadzą poszukiwania stanowiska pracy zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestnika (osobiście, marketing szeptany, portale społecznościowe, itd..). Poprzez pośrednictwo pracy prowadzone są rozmowy o pracę z wykorzystaniem elementów negocjacji. Pośrednik wspólnie z Uczestnikiem poszukują miejsc pracy m.in. wśród ofert złożonych przez pracodawców w AZ i na www projektu. Udzielający swojej pomocy pośrednik pomaga w napisaniu CV i Listu Motywacyjnego.

Aplikacje Uczestnika projektu są przekazywane potencjalnym pracodawcom. Podczas poszukiwania pracy uwzględnia się kierunki zbieżne z nabytymi przez Uczestnika umiejętnościami. Poszukiwanie pracy i wsparcie w ramach pośrednictwa pracy odbywa się z poszanowaniem praw osób niepełnosprawnych i równości płci. Zakłada się pozyskanie min. 3 ofert pracy/os. Dzięki otrzymanemu wsparciu Uczestnicy projektu rozpoczynają staże zawodowe.

 

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie „Młodzież gotowa do zmiany”

Projekt „Młodzież gotowa do zmiany” (POWR.01.02.01-08-0030/18), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.