„Moje kwalifikacje – mój sukces”: Ostatni etap szkoleń

Obecnie w ramach projektu „Moje kwalifikacje – mój sukces” kursanci wchodzą w ostatni etap szkoleń. Kursy w kwalifikacji INF.04 dla czterech grup, kwalifikacji INF.03 dla dwóch grup, kwalifikacji INF.02 dla jednej grupy.

Uczestnicy korzystają z ostatnich nauk teoretycznych i praktycznych, zbierają doświadczenie, mają możliwość spotkań z przedsiębiorcami opisującymi im przyszły zawód. Praktyka to dobry sposób na wejście w nowe, przyszłe zakresy obowiązków. Kwalifikacyjne kursy zawodowe dają możliwość nowego startu zawodowego nawet dla osób, które posiadają już inne kwalifikacje lub dotychczas wykonywały już inny zawód. Czas na nowe!