„Moje kwalifikacje – mój sukces”: Zakończono realizację projektu

Z dniem 31.10.2022 zakończyliśmy realizację projektu „Moje kwalifikacje – mój sukces”. Wszelkie zadania przewidziane w ramach projektu zostały zrealizowane w 100%, a kursy kwalifikacyjne obejmowały następujące zagadnienia:

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Przypominamy, iż uczestnikami projektu mogły być osoby w wieku 18 lat lub więcej, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa świętokrzyskiego na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko-Zdrój); lub na obszarze powiatów koneckiego, kieleckiego lub opatowskiego.

Więcej informacji na temat projektu wraz z harmonogramami: https://www.humaneo.pl/moje-kwalifikacje-moj-sukces/