Projekt „Moje kwalifikacje – mój sukces” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 861 458,00 zł.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • z własnej inicjatywy zgłasza chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kompetencji lub kwalifikacji zawodowych;
 • uczy się, pracuje lub zamieszkuje w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa świętokrzyskiego na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko-Zdrój); lub na obszarze powiatów koneckiego, kieleckiego lub opatowskiego;
 • osoby w wieku 18 lat i więcej;
 • nie korzysta z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Moje kwalifikacje – mój sukces” realizowany jest przez Humaneo (Beneficjent) w okresie od 01.08.2020 r. do 28.02.2022 r.

Do projektu można zgłaszać się w terminie od 01.08.2020 r. do 31.03.2021 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE NA KWALIFIKACJE INF.02, INF.03, INF.04

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu INF.02 trwa 500 godzin/grupa.
 • Kurs INF.02 przewidziany jest dla jednej 12-osobowej grupy.
 • Zajęcia realizowane będą w formie 63 spotkań (w tym 59 spotkań po 8 godzin i 4 spotkania po 7 godzin), w formie zaocznej (sobota/niedziela co drugi weekend).
 • Zakres tematyczny: BHP, podstawy informatyki, przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy, eksploatacja urządzeń peryferyjnych, naprawa urządzeń techniki komputerowej, montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej, eksploatacja urządzeń sieciowych, administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi, język obcy zawodowy, kompetencje personalne i społeczne, organizowanie pracy małych zespołów.
 • UP zobowiązani są odbyć praktyki zawodowe w wymiarze 140h.
 • Kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.
 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu INF.03 trwa 380 godzin/grupa.
 • Kurs INF.03 przewidziany jest dla dwóch 12-osobowych grup.
 • Zajęcia realizowane będą w formie 48 spotkań (w tym 44 spotkania po 8 godzin i 4 spotkania po 7 godzin), w formie zaocznej (sobota/niedziela co drugi weekend).
 • Zakres tematyczny: BHP, podstawy informatyki, projektowanie stron internetowych, projektowanie i administrowanie bazami danych, programowanie aplikacji internetowych, język obcy zawodowy, kompetencje personalne i społeczne, organizowanie pracy małych zespołów.
 • UP zobowiązani są odbyć praktyki zawodowe w wymiarze 140h.
 • Kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.
 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy z zakresu INF.04 trwa 550 godzin/grupa.
 • Kurs INF.04 przewidziany jest dla czterech 12-osobowych grup.
 • Zajęcia realizowane będą w formie 69 spotkań (w tym 67 spotkań po 8 godzin i 2 spotkania po 7 godzin), w formie zaocznej (sobota/niedziela co drugi weekend).
 • Zakres tematyczny: BHP, podstawy informatyki, projektowanie oprogramowania, programowanie obiektowe, programowanie aplikacji desktopowych, programowanie aplikacji mobilnych, programowanie aplikacji zaawansowanych webowych, testowanie i dokumentowanie aplikacji, język obcy zawodowy.
 • UP zobowiązani są odbyć praktyki zawodowe w wymiarze 140h.
 • Kursy będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

 • bezpłatne kursy kwalifikacyjne
 • materiały szkoleniowe i podręczniki
 • nauka pod okiem wykwalifikowanej kadry w odpowiednio wyposażonych salach
 • catering
 • egzaminy kwalifikacyjne OKE

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurze projektu:

ul. Okrzei 5,
27-600 Sandomierz

Biuro jest czynne w 09:00 – 15:00  (poniedziałki, środy, piątki) oraz 12:00 – 18:00 (wtorki, czwartki).

W formie elektronicznej na adres: mojekwalifikacje-mojsukces@humaneo.pl

HARMONOGRAMY​

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 1 013 480,00 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 861 458,00 zł

Skip to content