Możesz napisać do Inspektora Ochrony Danych

W celu uzyskania informacji w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych w ramach programu POWER prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD).

Kontakt można nawiązać wysyłając korespondencję elektroniczną na adres IOD@miir.gov.pl lub bezpośrednio z IOD powołanym przez Beneficjenta realizującego projekt pod adresem iod@humaneo.pl.