„Na stałej drodze włączenia”: Doradztwo zawodowe dla grupy I

Z przyjemnością informujemy, że pierwsi uczestnicy projektu „Na stałej drodze włączenia” rozpoczynają spotkania z doradcą zawodowym.

Z przyjemnością informujemy, że uczestnicy projektu należący do grupy I w dniu 14.03.2022 r. rozpoczynają zajęcia z doradcą zawodowym w ramach identyfikacji potrzeb uczestnika projektu. Efektem spotkań będzie opracowanie przez doradcę zawodowego Indywidualnego Planu Działania w odniesieniu do predyspozycji i rynku pracy dla każdego uczestnika projektu.