„Na stałej drodze włączenia”: Ostatnie wolne miejsca do wzięcia udziału w projekcie

Informujemy, iż w projekcie „Na stałej drodze włączenia” zostały ostatnie wolne miejsca dla osób wpisujących się w grupę docelową. Jeśli jesteś osobą:

  • zamieszkującą (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) lub przebywa (w przypadku osób bezdomnych) na terenach wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim, zaliczających się również do obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych powiatu chodzieskiego (gminy: Chodzież, Chodzież – gmina wiejska, Margonin, Szamocin), kolskiego (gminy: Chodów – gmina wiejska, Grzegorzew – gmina wiejska, Kłodawa, Kościelec – gmina wiejska, Olszówka – gmina wiejska, Osiek Mały – gmina wiejska, Przedecz) i konińskiego (gminy: Grodziec – gmina wiejska, Kleczew, Skulsk – gmina wiejska, Wierzbinek – gmina wiejska, Wilczyn – gmina wiejska);
  • zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  • korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikuje się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
  • pozostającą bez zatrudnienia (jest osobą bierną zawodowo lub bezrobotną, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym);
  • nie jesteś osobą odbywającą karę pozbawienia wolności (lub jest objęta dozorem elektronicznym);
  • która ukończyła 18 rok życia

Nie zwlekaj i złóż swoje dokumenty zgłoszeniowe. Wzory dokumentów możesz pobrać z naszej strony internetowej lub pobrać je w naszym biurze projektu. Ponadto dla osób z niepełnosprawnościami/ mającymi problemy z poruszaniem się lub wykluczonym komunikacyjnie dokumenty zgłoszeniowe wyślemy pocztą lub przywieziemy do domu i pomożemy uzupełnić. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Kontakty podane na stronie oraz na plakatach rekrutacyjnych w twojej okolicy.