„Na stałej drodze włączenia”: Staże zawodowe dla uczestników projektu

Kolejne osoby rozpoczynają staż zawodowy w ramach projektu „Na stałej drodze włączenia”. Stażyści wykonują pracę, na podstawie programu stażu. Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty.

Głównym założeniem stażu jest zdobycie doświadczenia, w branży w której mogliby rozwijać dotychczasowe umiejętności i nowe kwalifikacje. Staże zawodowe realizowane na okres 3 miesięcy. Każdy stażysta otrzyma stypendium stażowe, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu. Staż jest zawsze kolejnym krokiem osoby pozostającej bez pracy do zdobycia zatrudnienia.