„Na stałej drodze włączenia”: Szkolenie zawodowe (grupa I)

Uczestnicy projektu „Na stałej drodze włączenia” z grupy I wzięli już udział między innymi w zajęciach z poradnictwa zawodowego oraz w spotkaniach indywidualnych z coachem. Kolejną formą wsparcia realizowaną w ramach projektu jest bezpłatne szkolenie zawodowe z zakresu „Obsługa klienta z elementami sprzedaży”.

Szkolenie to odbywa się od 16 maja do 3 czerwca w Chodzieży (województwo wielkopolskie). Ukończenie szkolenia będzie wiązało się z uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie nowych kwalifikacji, a tematyka zajęć została dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz do predyspozycji zawodowych uczestników, które zostały zdiagnozowane podczas realizacji poprzednich form wsparcia.