„Na stałej drodze włączenia”: Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla grupy III i IV

Ubiegły tydzień stał pod znakiem treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Na stałej drodze włączenia”. Uczestnicy należący do grupy III i IV wzięli udział w indywidualnych spotkaniach ze specjalistą, a zajęcia odbywały się w Chodzieży (województwo wielkopolskie).

Zgodnie z przewidzianym programem każdy z uczestników wziął udział w dwóch spotkaniach trwających po półtorej godziny. Zakres tematyczny obejmował wsparcie w zakresie wzmocnienia postawy Uczestnika Projektu oraz zapoczątkowanie opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji przez psychologa.