„Na stałej drodze włączenia”: Wydłużenie czasu realizacji projektu

Z przyjemnością informujemy, że okres realizacji projektu „Na stałej drodze włączenia” został wydłużony do dnia 28 lutego 2023 r.

Ponadto w ramach projektu na staż zawodowy zostanie skierowanych nie 14, a 18 uczestników/czek. Staż zawodowy daje możliwość zdobycia cennego doświadczenia, wykorzystania w praktyce wcześniej nabytych na kursie umiejętności oraz zwiększa szanse na rynku pracy. Stażyści wykonują pracę, na podstawie programu stażu.

Program stażu jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Pracodawca przyjmujący na staż zapewnienia opiekuna realizującego zapisy programu, stanowisko pracy dostosowane do wymogów bhp, ppoż, regulaminu i ergonomii zawodu (z uwzględnieniem predyspozycji i możliwości os. niepełnosprawnych), urządzenia i materiały zgodnie z programem, ochronę zdrowia, środki czystości, szkolenie stanowiskowe. Uczestnicy uzupełniają dziennik stażu. Po odbytym stażu pracodawca zobligowany jest do wydania opinii na temat efektów uczenia i oceny stażysty.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/na_stalej_drodze_wlaczenia/