„Na stałej drodze włączenia”: Zajęcia z pośrednictwa pracy (grupa VI)

Indywidualne zajęcia z pośrednictwa pracy to jedna z wielu form wsparcia przewidzianych w ramach realizacji projektu „Na stałej drodze włączenia”. Tym razem w zajęciach biorą udział uczestnicy z grupy VI, którzy przez najbliższy tydzień będą spotykać się ze specjalistą w celu zapoznania się z lokalnym rynkiem pracy.

Zakres tematyczny spotkań dotyczył będzie następujących zagadnień:

  • Pozyskiwanie ofert pracy
  • Przedstawienie kandydatury UP lokalnym pracodawcom
  • Inicjowanie spotkań UP z pracodawcami
  • Zbieranie i przedstawianie UP informacji nt. naborów, ofert pracy, targów pracy
  • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV i listy motywacyjne)

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/na_stalej_drodze_wlaczenia/