NABÓR UCZESTNIKÓW

Rozpoczęliśmy rekrutację na bezpłatne szkolenia kwalifikacyjne, w tym cyfrowe dla osób dorosłych w ramach projektu „AKCJA KWALIFIKACJA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 10.4.2. Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.


W ramach projektu zostanie zrekrutowanych 1512 osób z województwa kujawsko-pomorskiego.

Zapraszamy zainteresowanych do uczestnictwa w projekcie!

Więcej informacji na stronie „Akcja kwalifikacja!”.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 4 411 556,40 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 3 749 822,94 zł