NAJLEPSZA „DROGA KU ZATRUDNIENIU”, TO DROGA RAZEM Z NAMI

Jeśli wierzysz, że możesz wiele zmienić w Twoim życiu zawodowym, to my wierzymy razem z Tobą! Dołącz do naszego projektu pn. „Droga ku zatrudnieniu” i przekonaj się jak wiele możesz zrobić, aby zwiększyć swoją szansę na lepszą prace. 

Projekt „Droga ku zatrudnieniu” jest skierowany do osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne i osoby o niskich kwalifikacjach. Dotyczy to wyłącznie osób zamieszkujących na terenie miasta Elbląga oraz powiatów: braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego.

Najważniejszym celem jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 120 osób (w tym 66 kobiet i 54 mężczyzn), poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizacyjnych, obejmujących w zależności od potrzeb: identyfikacje i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże i pośrednictwo pracy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę projektu: 

Zgłoszenia do projektu odbywają się w biurze projektu lub drogą mailową:

  • ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg (biuro czynne od pn. – pt. w godz. 8.00-16.00) 
  • tel. + 48 605 202 933 

Zapraszamy do udziału!