Nauczyciel XXI wieku – bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Humaneo rozpoczyna realizację projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.”

Celem projektu jest doskonalenie i wsparcie pracowników ODN oraz nauczycieli, dzięki przeszkoleniu ich w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej, wsparcie doradczo konsultacyjne w tym zakresie oraz opracowanie pakietu materiałów edukacyjnych ✍

Okres realizacji projektu zaplanowano na 01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.

W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele z różnych poziomów edukacji, z terenu całego kraju. W ramach projektu przeszkolonych zostanie łącznie 192 nauczycieli
Szkolenia realizowane będą w formie zdalnej z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej oraz materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE). Uzupełnieniem szkoleń będą prowadzone działania doradczo – konsultacyjne

Wkrótce rozpoczniemy rekrutację do projektu, tak więc zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu na FB