„Nauczyciele dla Zrównoważonego Rozwoju: Wspólna Droga w Przyszłość”

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie pn. „Nauczyciele dla Zrównoważonego Rozwoju: Wspólna Droga w Przyszłość”. Projekt jest współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt skierowany jest do nauczycieli klas I-III oraz IV-V, wychowawców i dyrektorów szkół podstawowych z terenu całego kraju. Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli do promowania i przekazywania wiedzy z obszaru zrównoważonego rozwoju.

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają:

  • cykl merytorycznych szkoleń dla nauczycieli klas I-III,
  • cykl merytorycznych szkoleń dla nauczycieli przedmiotowych w klasach IV–V,
  • platformę do wymiany myśli i odpowiedzi na pytania,
  • możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych.

Proponowany cykl szkoleń to trzy spotkania online obejmujące:

  • wyjaśnienie koncepcji zrównoważonego rozwoju, omówienie globalnych wyzwań społeczno – gospodarczo – środowiskowych, przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz omówienie 17 celów SDG;
  • przedstawienie przyczyn i konsekwencji zachodzących zmian klimatycznych, ukazanie współzależności stanu klimatu od działalności człowieka, wskazanie rozwiązań niwelujących przyczyny i skutki zmian klimatycznych;
  • przedstawienie powiązań i przenikania się systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych oraz edukacja z zakresu tolerancji i różnorodności oraz ochrony praw człowieka.

Dodatkowo w ramach projektu wszystkim zainteresowanym udostępnione zostaną materiały edukacyjne: scenariusze zajęć, prezentacje, gry edukacyjne.

Strona projektu: https://www.edukujglobalnie.pl/
Formularz zgłoszeniowyhttps://www.marr.pl/edukujglobalnie/