SZKOLENIE:

NEGOCJACJE W BIZNESIE

Szkolenie w ramach projektu „System Wczesnego Ostrzegania” (SWO) skierowane jest dla przedsiębiorców z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województw: Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie i Lubelskie, a jego celem jest podniesienie kompetencji pracowników i pracodawców w zakresie NEGOCJACJI W BIZNESIE. Wykorzystanie w praktyce nabytych kompetencji sprzyjać będzie zwiększeniu zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw do zmieniających się warunków, wpłynie także na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa

Program szkolenia obejmuje 16 godzin   (2 dni x 8 godzin) po których uczestnicy nabędą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne

ZAKRES TEMATYCZNY

PODSTAWOWE KWALIFIKACJE

Aby wziąć udział w szkoleniach kandydaci powinni spełniać poniższe podstawowe kryteria:

  • Właściciele i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
  • Posiadać wykształcenie co najwyżej średnie
  • Województwa: Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie, Lubuskie

ZAINTERESOWANY SZKOLENIEM? WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Skip to content