Nie czekaj, dołącz do naszego projektu!

Nadal można zgłaszać się do udziału w projekcie pn. „Wystarczy chcieć! Aktywizacja społeczno-zawodowa”. Jest on realizowany w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r., a jego najważniejszym celem jest kompleksowe wsparcie dla osób, które ukończyły 18 rok życia, zamieszkują Miejski Obszar Funkcjonalny Ełku i są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje opracowanie ścieżki reintegracji oraz IPD (Indywidualny Plan Działania), poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne i zawodowe, a także szkolenia, coaching i staż zawodowy dla jego uczestników.

Projekt jest szansą na zmianę swojej sytuacji zawodowej i życiowej oraz daje możliwość realnej aktywizacji społecznej.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami projektowymi, a wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania swojego udziału osobiście w biurze projektu – ul. Suwalska 84 pok. 105 w Ełku, telefonicznie pod numerem 661 906 636, a także w formie elektronicznej na adres: wystarczychciec@humaneo.pl.

Biuro projektu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Zapraszamy!