NIE CZEKAJ, KORZYSTAJ. PROJEKT „NOWA DROGA DO PRACY”

Jeszcze tylko do stycznia 2021 roku trwać będzie rekrutacja do realizowanego przez Stowarzyszenie HUMANEO projektu pn. „Nowa droga do pracy”. Udział w nim to szansa na zdobycie nowych kwalifikacji lub poszerzenie dotychczasowych dla osób, które mają 30 lat lub więcej, a jednocześnie zamieszkujących powiaty województwa małopolskiego, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż średnia dla całego województwa.

 

Projekt obejmuje obszar powiatów: dąbrowskiego, limanowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego, a osoby biorące w nim udział mogą całkowicie odmienić swoją sytuację zawodową. Uczestnicy otrzymają wymierne wsparcie, które opiera się na kilku najważniejszych elementach:

 • identyfikacji indywidualnych potrzeb uczestnika,

 • pośrednictwie pracy,

 • wsparciu motywacyjnym (psychologicznym),

 • poradnictwie zawodowym,

 • szkoleniach, prowadzących do podniesienia kwalifikacji,

 • stażu zawodowym (dla 5 osób).

Warto podkreślić, że udział w projekcie to także wiele korzyści, które przy odpowiednim zaangażowaniu mogą odmienić sytuację zawodową. Do najważniejszych należą:

 • bezpłatny udział w szkoleniach zawodowych,

 • bezpłatne materiały edukacyjne,

 • 3-miesięczne staże zawodowe,

 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe,

 • zwroty kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia projektowego,

 • ubezpieczenie NNW na okres odbywania stażu.

Zgłoś się już dzisiaj!

Zgłoszenia można składać bezpośrednio w biurze projektu:

HUMANEO
ul. Nawojowska 3
33-300 Nowy Sącz
(biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00)

w punkcie rekrutacyjnym:

ul. Zielona 27, pokój B 030
33-300 Nowy Sącz
(czynny we wtorki i piątki w godz. 8.00-16.00)

a także telefonicznie +48 792 960 667 lub mailowo poprzez adres: edyta.wolkowicz@wp.pl.

Więcej dowiesz się na stronie projektu „Nowa droga do pracy”:
www.humaneo.pl