NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z LEPSZEGO JUTRA: REALIZUJEMY KOLEJNE ETAPY PROJEKTU!

Z przyjemnością informujemy, że Uczestnicy projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra!” właśnie dzisiaj przystąpili do realizacji kolejnych etapów udziału w projekcie. Przed nimi poradnictwo zawodowe oraz Warsztaty kompetencji społecznych. Celem obydwu etapów jest zwiększenie szans Uczestników projektu na odniesienie sukcesu na rynku pracy!

 

Warsztaty kompetencji społecznych

Każdy Uczestnik projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” odbędzie 16 godzin (2 spotkania po 8 godzin) zajęć w ramach grupowych warsztatów kompetencji społecznych. Podczas warsztatów omawiane są następujące tematy:

 • działania umożliwiające lepsze funkcjonowanie w środowisku, zmianę swojego wizerunku, zmianę postawy z biernej na czynną, zaangażowaną i rozumiejącą,
 • nabycie praktycznej i teoretycznej wiedzy na temat m.in. umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i wymagających asertywności oraz prawidłowej komunikacji w grupie np. rodzinie,
 • określenie swoich mocnych i słabych stron,
 • uświadomienie siły pozytywnego myślenia,
 • budowanie i utrwalanie wizerunku,
 • motywowanie UP do podejmowania się nowych form aktywności.

 

Postaw na poradnictwo zawodowe!

Co więcej, każda z osób biorących udział w projekcie odbędzie indywidualne poradnictwo zawodowe (4 godziny). Zakres tematyczny poruszany przez doradcę to:

 • analiza rynku pracy,
 • omówienie form zatrudnienia,
 • przygotowanie do rozmowy z pracodawcą,
 • rozmowa kwalifikacyjna – trudne pytania,
 • prezentacja swoich słabych i mocnych stron,
 • techniki rekrutacji stosowane przez pracodawców,
 • kanały rekrutacji,
 • radzenie sobie ze stresem podczas pozostawania bez pracy,
 • bariery na drodze do zatrudnienia,
 • formułowanie celów (nie tylko) zawodowych,
 • zasady tworzenia dokumentów rekrutacyjnych,
 • bierne i aktywne metody poszukiwania zatrudnienia.

Uczestnikom projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat projektu? Wejdź na stronę „Nie wykluczaj się z lepszego jutra”.