NIE WYKLUCZAJ SIĘ Z LEPSZEGO JUTRA: RUSZA PORADNICTWO ZAWODOWE

Już jutro Uczestnicy projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” rozpoczynają spotkania w ramach poradnictwa zawodowego. Każdy Uczestnik odbędzie 4 godziny indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

Zakres tematyczny poradnictwo zawodowego to:

  • analiza rynku pracy,
  • omówienie form zatrudnienia, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą,
  • rozmowa kwalifikacyjna – trudne pytania,
  • prezentacja swoich słabych i mocnych stron,
  • techniki rekrutacji stosowane przez pracodawców,
  • kanały rekrutacji,
  • radzenie sobie ze stresem podczas pozostawania bez pracy,
  • bariery na drodze do zatrudnienia, formułowanie celów (nie tylko) zawodowych,
  • zasady tworzenia dokumentów rekrutacyjnych,
  • bierne i aktywne metody poszukiwania zatrudnienia.

Jeżeli chcesz dołączyć do Uczestników projektu „Nie wykluczaj się z lepszego jutra” zapoznaj się ze stroną projektu: więcej informacji.

 

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 969 348,75 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 823 946,43 zł