NOWA DROGA DO PRACY: REALIZUJEMY WSPARCIE MOTYWACYJNE

Uczestnicy projektu „Nowa droga do pracy” rozpoczęli realizacje kolejnego etapu projektu. Przed osobami biorącymi udział w projekcie wsparcie motywacyjne!


Celem udzielanego wsparcia jest współdziałanie Uczestnika projektu z doradcą zawodowym w zakresie wsparcia procesu decyzyjnego Uczestnika. Podczas wsparcia wykonywana jest identyfikacja obszarów diagnozowanych testami psychologicznymi. Doradca zawodowy na podstawie zebranych danych udziela Uczestnikowi projektu informacji zwrotnej.

Ponadto, zajęcia z Psychologiem będą dotyczyły podniesienia motywacji do zmiany sytuacji zawodowej, przyjęcia postawy proaktywnej i utrzymania poziomu motywacji przez cały okres udziału w projekcie. Wyniki diagnozy przekazane zostaną Doradcy zawodowego w celu pełnego obrazu możliwości rozwojowych UP. Wsparcie będzie pozbawione barier równościowych i będzie zgodne z zasadą równości szans, płci i niedyskryminacji, w tym dostępności dla os. z niepełnosprawnościami.


Więcej na temat projektu znajdziesz tutaj „Nowa droga do pracy”.