NOWA DROGA DO PRACY: RUSZA SZKOLENIE

Rozpoczynamy realizację szkolenia zawodowe pn. „Asystent ds. księgowości z obsługą biura”. Udział w szkoleniu biorą osoby z trzeciej już grupy Uczestników projektu! Wszystkim biorącym udział w szkoleniu osobom życzymy zdobycia nowych kwalifikacji! Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Nowa droga do pracy”.

 

Realizowane szkolenie zawodowe jest dostosowane do preferencji Uczestników projektu oraz do zapotrzebowania lokalnego rynku pracy. Dobór szkoleń odbywa się z uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji regionu oraz zawodów deficytowych, zgodnie z aktualnym Barometrem zawodów. Szkolenia zawodowe przewidziane są dla 32 Uczestników/-czek Projektu. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego nabycie (podniesienie) kwalifikacji/kompetencji.

Osoba skierowana do odbycia szkolenia jest zobowiązana do:

  1. uczestnictwa w szkoleniu, systematycznego realizowania programu i przestrzegania regulaminu obowiązującego w ośrodku szkoleniowym;
  2. ukończenia szkolenia i przystąpienia do egzaminu końcowego w przewidzianym terminie;
  3. każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach.

Więcej na temat projektu znajdziesz na stronie „Nowa droga do pracy”.