„Nowa droga zawodowa”: Bezpłatne szkolenie zawodowe w Gorlicach

Jesteśmy właśnie w trakcie realizacji kolejnego bezpłatnego szkolenia zawodowego w ramach projektu „Nowa droga zawodowa”, tym razem z zakresu „Sprzedawca z elementami obsługi biura”. Odbywa się ono w Gorlicach (województwo małopolskie) i bierze w nim udział 13 uczestników.

Zajęcia potrwają do 25 listopada, a ostatni dzień szkoleń będzie wiązał się z egzaminem końcowym. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu uczestnicy projektu otrzymają certyfikat potwierdzający nabycie nowych kwalifikacji/kompetencji, co już w niedalekiej przyszłości może okazać się bardzo pomocne w momencie poszukiwania pracy.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/nowa-droga-zawodowa/