„Nowa droga zawodowa”: Indywidualne poradnictwo zawodowe dla uczestników z grupy VIII

W dniu wczorajszym kolejni uczestnicy projektu „Nowa droga zawodowa” wzięli udział w indywidualnych zajęciach z poradnictwa zawodowego. Zajęcia te odbywały się w Częstochowie, a każdy z uczestników należących do grupy VIII wziął udział w dwugodzinnym spotkaniu ze specjalistą.

Dzięki powyższej formie wsparcia uczestnicy projektu mieli możliwość rozwoju umiejętności podejmowania decyzji, opracowania celów związanych z poszukiwaniem pracy (krótko/długoterminowych) czy też nabycia umiejętności radzenia sobie ze zmianami w zakresie zawodowym.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: Nowa droga zawodowa