„Nowa droga zawodowa”: Kolejni uczestnicy projektu opracowywali Indywidualny Plan Działania

Wraz z początkiem sierpnia kolejni uczestnicy projektu „Nowa droga zawodowa” wzięli udział w pierwszej formie wsparcia, która miała za zadanie opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD).

Plan ten zostanie wdrożony już podczas realizacji kolejnych form wsparcia, do których będą zaliczać się między innymi zajęcia z pośrednictwa pracy czy też bezpłatne szkolenia zawodowe. Przypominamy, iż projekt „Nowa droga zawodowa” jest realizowany na terenie województwa małopolskiego, lubelskiego, śląskiego oraz podkarpackiego, a jego realizacja potrwa jeszcze do 30 czerwca 2023 roku.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/nowa-droga-zawodowa/