„Nowa droga zawodowa”: Kolejni uczestnicy projektu realizują staże zawodowe

Wraz z początkiem kwietnia kolejni uczestnicy projektu „Nowa droga zawodowa” rozpoczęli realizację ostatniej formy wsparcia przewidzianej w ramach realizacji projektu, którą są 3-miesięczne staże zawodowe. Staże te będą realizowane w większości na terenie Nowego Sącza (województwo małopolskie), a stanowiska pracy stażystów to między innymi pracownik biurowy z obsługą księgową czy też handlowiec.

Powyższa forma wsparcia jest ukierunkowana przede wszystkim na zdobycie nowego doświadczenia zawodowego przez uczestników projektu. Ponadto staże umożliwią uczestnikom zastosowanie w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia zawodowego, a w trakcie realizacji staży każdy z uczestników otrzymywać będzie stypendium stażowe.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: Nowa droga zawodowa