„Nowa droga zawodowa”: Październikowe zajęcia z pośrednictwa pracy

Październik to kolejny miesiąc, w którym uczestnicy projektu „Nowa droga zawodowa” wzięli udział w kolejnych formach wsparcia, między innymi w spotkaniach z pośrednikiem pracy. Zajęcia te odbywały się w Nowym Sączu (województwo małopolskie).

Jest to forma wsparcia, dzięki której uczestnicy zostali zapoznani z przykładowymi ofertami lokalnego rynku pracy, co z pewnością okaże się pomocne już w najbliższych miesiącach w trakcie procesu poszukiwania pracy. Wcześniej w ramach projektu uczestnicy wzięli udział między innymi w zajęciach z poradnictwa zawodowego czy też w spotkaniach mających za zadanie przygotowanie indywidualnego planu działania.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/nowa-droga-zawodowa/