„Nowa droga zawodowa”: Pośrednictwo pracy (grupa IV)

Uczestnicy projektu „Nowa droga zawodowa” należący do grupy IV zrealizowali kolejna formę wsparcia, którą były spotkania z pośrednikiem pracy. Zajęcia odbywały się dniach 11.07 – 21.07 w Bobowej (województwo małopolskie).

Jest to forma wsparcia, dzięki której uczestnicy zostaną zapoznani z przykładowymi ofertami lokalnego rynku pracy, co z pewnością okaże się pomocne na dalszym etapie realizacji projektu. Kolejnymi formami wsparcia przewidzianymi w ramach projektu są bezpłatne szkolenia zawodowe oraz trzymiesięczne staże zawodowe.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/nowa-droga-zawodowa/