„Nowa droga zawodowa”: Realizujemy staże zawodowe

Projekt „Nowa droga zawodowa” wkracza w fazę realizacji trzymiesięcznych staży zawodowych. Aktualnie kilkunastu uczestników projektu wykorzystuje w praktyce wiedzę uzyskaną między innymi podczas bezpłatnych szkoleń zawodowych.

Staże zawodowe są ostatnim etapem realizacji projektu, a na czas ich odbywania uczestnicy mogą liczyć na stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu, zostali oni również objęci ubezpieczeniem NNW oraz przeszli badania lekarskie, które miały za zadanie zweryfikować ich gotowość do podjęcia pracy na danym stanowisku.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/nowa-droga-zawodowa/