„Nowa droga zawodowa”: Rusza rekrutacja!

Rekrutacja do projektu została rozpoczęta!

Do udziału w projekcie serdecznie zapraszamy:
*Osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • Osoby  niepełnosprawne ,
  • Osoby w wieku 18 lat i więcej,
  • Osoby niepracujące,
  • Osoby bezrobotne,  bierne zawodowo,
  • Osoby o niskich kwalifikacjach
  • Osoby pracujące
  • Osoby zamieszkujące na obszarach województwa małopolskiego. Lubelskiego, śląskiego i podkarpackiego,
  • Osoby zamieszkujące obszary wiejskie

Formularze zgłoszeniowe i regulamin rekrutacji dostępne są na stronie projektu, można je odebrać w biurze projektu lub poprosić o przesłanie ich pocztą na adres zamieszkania.
O zakończeniu rekrutacji powiadomimy w osobnym ogłoszeniu.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie!