„Nowa droga zawodowa”: Szkolenie zawodowe dla kolejnych uczestników projektu

Kolejni uczestnicy projektu „Nowa droga zawodowa” są właśnie w trakcie realizacji bezpłatnego szkolenia zawodowego z zakresu „Operator koparko-ładowarki”. Szkolenia te odbywają się w Nowym Sączu (województwo małopolskie) i potrwają do 26 czerwca.

Podobnie jak w przypadku poprzednich szkoleń podczas ostatniego spotkania uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego, co będzie wiązało się z otrzymaniem dokumentu potwierdzającego nabycie nowych kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania szkolenia uczestnicy mogą liczyć na stypendium szkoleniowe oraz na zwrot kosztów dojazdu.