„Nowa droga zawodowa”: Uczestnicy projektu ukończyli kolejne szkolenie zawodowe

26 sierpnia kolejni uczestnicy projektu „Nowa droga zawodowa” ukończyli szkolenie zawodowe z zakresu „Kwalifikowalny pracownik ochrony fizycznej”. Szkolenie to było organizowane w Gorlicach pod okiem specjalistów z Europejskiego Instytutu Kształcenia Zawodowego „GROM”.

W szkoleniu wzięło udział 8 uczestników projektu, którzy przez trzy tygodnie uczęszczali na zajęcia prowadzone przez specjalistów z branży security. Ukończenie szkolenia wiązało się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie nowych kwalifikacji/kompetencji.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/nowa-droga-zawodowa/