„Nowa droga zawodowa”: Uczestnicy ukończyli kolejne szkolenie zawodowe

W zeszłym tygodniu uczestnicy projektu „Nowa droga zawodowa” należący do grupy 9 ukończyli szkolenie zawodowe z zakresu „Podstawy obsługi magazynu”, które odbywało się w Gorlicach (województwo małopolskie).

Szkolenie to zakończyło się egzaminem zewnętrznym i wiązało się z otrzymaniem dokumentu potwierdzającego nabycie nowych kwalifikacji/kompetencji. Ponadto na czas odbywania szkolenia uczestnicy mogli liczyć na stypendium szkoleniowe oraz na zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: Nowa droga zawodowa