Strona projektu – „Nowa droga zawodowa z POWER-em”

Data aktualizacji strony: 07 stycznia 2020 r.

DLA KOGO JEST PROJEKT?

Projekt adresowany jest dla osób w wieku 15-29 lat, w tym os. z niepełnosprawnościami, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. os. z NEET), zamieszkałych na obszarach wiejskich położonych poza ZIT w powiatach:

  • Limanowskim Gminy: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa – gmina wiejska, Łukowica, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark
  • Nowosądeckim Gminy: Gródek n. Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Podegrodzie
  • Nowotarskim Gminy : Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko n. Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ – gmina wiejska, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice

W JAKIM TERMINIE (OD KIEDY DO KIEDY) MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Projekt „Nowa droga zawodowa z POWER-em” realizowany jest przez Humaneo w okresie do 01.09.2019r. do 31.07.2020 r.
Do projektu można zgłaszać się w terminie 01.09.2019 r. do 31.01.2020 r.

ZAKRES POMOCY CZYLI BEZPŁATNE WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

• Identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy.
• Poszukiwanie przyczyn braku zatrudniania.
• Utworzenie IPD.
• Zwrot kosztów dojazdu.

• Indywidualne spotkania z Pośrednikiem Pracy.
• Wsparcie w poszukiwaniu odpowiedniej pracy.
• Inicjowanie i organizowanie kontaktów UP z pracodawcami.
• Informowanie UP o przysługujących im prawach i obowiązkach.

• Forma grupowa: ocena siebie- swych mocnych i słabych stron poprzez zdobycie umiejętności ułatwiających pełnienie ról społecznych i zawodowych.
• Forma indywidualna: nowatorski element poradnictwa zaw. przy wykorzystaniu coachingu w zakresie godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Pomoc w pokonywaniu barier i obaw, godzenie ról społecznych i zawodowych. Wzmocnienie motywacji wew.

• Dostosowanie do lokalnego rynku pracy wg Barometru zawodów po zdiagnozowaniu potrzeb rynku pracy i potencjałów UP .
• Celem tej formy wsparcia jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych UP.

W ramach zadania UP otrzymują: stypendium szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztu dojazdu na szkolenie, materiały dydaktyczne.

Skierowanie UP na staż zawodowy wynikać będzie z IPD. Celem odbycia stażu jest nabycie przez UP doświadczenia zawodowego.
W ramach realizacji zadania UP otrzymują: stypendium stażowe, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu.

Celem głównym projektu jest podniesienie możliwości do zatrudnienia osób młodych bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, dzięki realizacji w projekcie praktycznych instrumentów prozatrudnieniowych wpisujących się w indywidualne potrzeby Uczestników Projektu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW?

  • bezpłatne szkolenia zawodowe,
  • stypendium szkoleniowe oraz stażowe,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • egzaminy zawodowe,
  • materiały dydaktyczne,
  • catering,
  • 3-miesięczne staże zawodowe.

GDZIE MOŻNA SIĘ ZGŁASZAĆ DO PROJEKTU?

Osobiście w biurach projektu:
ul. Zielona 27, pok. B 030
33-300 Nowy Sącz

tel.: 605-202-488
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

Beneficjent projektu informuje, iż biuro projektu zostało dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i nie posiada barier architektonicznych. Pracownicy biura służą szczególną pomocą osobom niepełnosprawnym, w razie konieczności jest możliwa komunikacja osób głuchoniemych z pracownikiem biura za pośrednictwem tłumacza.

W formie elektronicznej na adres:
ndzzp@humaneo.pl

HARMONOGRAMY

OGŁOSZENIA PROJEKTOWE

Realizacja projektu dofinansowana ze środków Funduszy Europejskich.
Całkowita wartość projektu: 980 439,75 zł
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 931 417,76 zł

PLIKI DO POBRANIA