„Nowa droga zawodowa”: Zajęcia z coachingu

Projekt „Nowa droga zawodowa” to również zajęcia z coachingu. Część uczestników projektu wzięła udział w zajęciach z trenerem specjalizującym się od wielu lat w coachingu zawodowym mającym za zadanie nakierować osoby do rozwoju zawodowego.

Powyższa forma wsparcia okazuje się bardzo pomocna w określeniu predyspozycji zawodowych oraz umiejętności, które mogą okazać się kluczowe w zwiększeniu swoich szans na rynku pracy. Uczestnicy projektu, którzy wzięli udział w zajęciach z coachingu mieli możliwość zwiększyć świadomość odnośnie swoich mocnych stron, jeżeli chodzi o wykonywanie pracy, co zaowocuje już podczas realizacji trzymiesięcznego stażu zawodowego.

Więcej informacji na temat projektu wraz z aktualnymi harmonogramami: https://www.humaneo.pl/nowa-droga-zawodowa/