„Nowa droga zawodowa”: Zajęcia z IPD dla kolejnych uczestników projektu

Kolejni uczestnicy projektu „Nowa droga zawodowa” wzięli udział w indywidualnych zajęciach ze specjalistą, które miały na celu przede wszystkim opracowanie Indywidualnego Planu Działania.

Powyższa forma wsparcia jest kluczowa w kontekście dalszego uczestnictwa w projekcie, gdyż umożliwia ona identyfikację potrzeb każdej z osób, która bierze udział w projekcie, tym samym kolejne formy wsparcia zostaną również dostosowane do indywidualnych predyspozycji każdego z uczestników.