„Nowa droga zawodowa”: Zajęcia z IPD dla wszystkich grup biorących udział w projekcie

Uczestnicy projektu „Nowa droga zawodowa” należący do grup I, II, III, IV, V, VI oraz VII ruszyli z realizacją pierwszej formy wsparcia, którą są indywidualne spotkania ze specjalistą w ramach opracowywania Indywidualnego Planu Działania (IPD).

Spotkania te mają za zadanie przygotować uczestników na kolejne formy wsparcia, którymi będą między innymi zajęcia z poradnictwa psychologicznego oraz bezpłatne szkolenia zawodowe prowadzące do podniesienia kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Szkolenia te będą dostosowane do potrzeb oraz predyspozycji każdego z uczestników, które zostaną zdiagnozowane podczas spotkań w ramach IPD.

Więcej informacji na temat projektu: https://www.humaneo.pl/nowa-droga-zawodowa/